Zadzwoń do nas: 0800 612 7612

 

Wypadek drogowy w UK

Wypadek drogowy w UK

Jeżeli doznałeś obrażeń w wyniku wypadku drogowego w UK, możesz ubiegać się o odszkodowanie w UK. Wszyscy użytkownicy drogi muszą zachowywać szczególną staranność i ostrożność w poruszaniu się pojazdami. Jeżeli wypadek wydarzy się w sposób niezawiniony, mają Państwo prawo do ubiegania się zadośćuczynienie i odszkodowanie w UK aby w pełni zrekompensować swoje straty.

Kto wypłaca odszkodowanie w UK za wypadek przy pracy w UK

Zazwyczaj finansowo odpowiedzialnym podmiotem za wypłatę odszkodowania w UK staje się ubezpieczyciel, a wypłata odszkodowania w UK następuje ze środków firmy ubezpieczeniowej. Jakkolwiek sama idea ubiegania się o odszkodowanie po wypadku drogowym w UK i nawet udania się do sądu może działać zniechęcająco, to w większości wypadków odszkodowania w UK po wypadku drogowym wypłacane są w drodze ugody pomiędzy osobą poszkodowaną a ubezpieczalnią pracodawcy przy udziale kontroli procesowej prawnika PHC Law. Prawnicy PHC Law to specjaliści w zakresie egzekwowania odszkodowania za wypadek drogowy w UK, upewniają się że odzyskują maksymalne odszkodowanie.

Dowiedz się, ile możesz uzyskać odszkodowania.

Jak uzyskać odszkodowanie w UK za wypadek drogowy w UK

Istotnym aspektem uzyskania maksymalnego odszkodowania w UK jest zgłoszenie się po wypadku do lekarza zarówno w szpitalu jak i lokalnej przychodni do lekarza GP, aby poprawnie wyeksplorować uraz oraz zanotować jego skutki które w najpoważniejszych przypadkach mogą zmienić całe dotychczasowe życie poszkodowanego pracownika. Pracodawca na czas nieobecności w pracy może wypłacać jedynie chorobowe w wysokości SSP (Statutory Sick Pay) które stanowiąc tylko część normalnego dochodu, może nie być w stanie pokryć w pełni potrzeb życiowych poszkodowanego.

Ile odszkodowania w UK za wypadek drogowy w UK mogę odzyskać

Wysokość odszkodowania w UK za wypadek drogowy w UK zależy w szczególności od rozległości doznanego urazu ale także długofalowych konsekwencji jakie mógł on wywołać w postaci dolegliwości fizycznych, psychicznych i strat finansowych. W szczególności nasi prawnicy z PHC Law będą w stanie odzyskać dla Państwa:

  • zadośćuczynienie za doznany uraz fizyczny i psychiczny 
  • odszkodowanie za zniszczony pojazd (samochód, motocykl, rower lub inny)
  • odszkodowanie za  utracony dochód
  • odszkodowanie za pomóc i opiekę osób bliskich
  • zwrot wydatków medycznych i dojazdów do placówek medycznych 
  • odszkodowanie za straty w przyszłości – renty wyrównawcze zarówno częściowe jak i całkowite (Smith v Manchester award lub Ogden Tables)

Dlaczego warto ubiegać się o odszkodowanie w UK za wypadek drogowy w UK

Prawnicy PHC Law to specjaliści w zakresie uzyskiwania odszkodowania w UK po wypadku drogowym w UK. Prowadząc sprawę upewniają się że odzyskują Państwo maksymalne przysługujące odszkodowanie w UK poprawnie eksplorując uraz ekspertyzami medycznymi adekwatnych specjalistów a także poprawnie i trafnie kalkulując kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania w UK. Nasi adwokaci PHC Law bez żadnych zobowiązań oszacują wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania w UK, objaśnią także w jaki sposób kalkulowane są poszczególne części, a także wyjaśnią metodologię powadzenia spraw o odszkodowania w UK przez profesjonalnego pełnomocnika. Pamiętaj aby nie czekać zbyt długo z otworzeniem swojej sprawy jako że Limitation Act 1980 przewiduje tylko 3 lata przedawnienia na ubieganie się o zadośćuczynienie po wypadku w UK.

Skontaktuj się z nami

darmowa konsultacja

Poproś o oddzwonienie...